» “Spēlmaņu nakts” un “Baltijas Drāmas foruma” ārvalstu teātra ekspertu diskusija

“Baltijas Drāmas foruma 2020” laikā notika arī  “Spēlmaņu nakts” nominantu skate, kuru Igaunijas kolēģi vērtēja diskusijā 8. novembrī.

Diskusijā piedalījās producents un dramaturgs Pauls Pīks, teātra kritiķe un laikraksta “Postimees” kultūras nodaļas vadītāja Heili Sibritsa, teātra kritiķe Hanna Marrandi, dramaturģe un Igaunijas teātra aģentūras pārstāve Heidi Aadma, festivāla DRAAMA direktore Hedi-Līsa Toome un Tartu universitātes Teātra zinātnes profesore un pētniece Anneli Saro.

Diskusijas dalībnieki atzīmēja teātra formu daudzveidību, izcilu scenogrāfiju, uzteica eksperimentus digitālajā teātrī un kopumā lielisku aktierspēli, kā arī sociālas ievirzes redzamo klātbūtni mūsdienu Latvijas teātrī. Atmiņā palikšot gan KVADRIFRONS, gan Kristas Burānes “Netikumīgie”, taču atzinības rakstu Igaunijas eksperti piešķīra Valtera Sīļa iestudējumam “Puika, kurš redzēja tumsā” Latvijas Nacionālajā teātrī, uzsverot aktieru multifunkcionalitāti, sociāli nozīmīgo tēmu par marginālu grupu iekļaušanos sabiedrībā un izrādes piemērotību arī neredzīgiem skatītājiem. Otru atzinības rakstu pēc savas iniciatīvas igauņi piešķīra aktieru trio – Ivaram Kļavinskim, Gundaram Grasbergam un Uldim Anžem par izcilu ansambļa darbu Latvijas Nacionālā teātra iestudējumā “Finlandizācija”. Tartu Universitātes profesore Anneli Saro, pamatojot šo kolektīvo izvēli, sacīja “Mēs, igauņi, noteikti domājam, ka somus pazīstam labāk nekā latvieši. Ivara Kļavinska Taisto es nevarētu iedomāties somiskāku, tāpat arī Olli un Jones tēli atklāja igauņu skatītājam atpazīstamu somu tipāžu galeriju, atklājot gan komisko, gan traģikomisko, gan galu galā arī traģisko šajā ne tikai Somijai, bet arī Baltijas valstīm aktuālajā stāstā. Lielisks ansambļa darbs.”

Ārvalstu teātra žūrija pie Latvijas Nacionālā teātra (Foto: Aija Melbārde)
Dramaturģe un Igaunijas teātra aģentūras pārstāve Heidi Aadma (foto: Aija Melbārde)
Teātra kritiķe Hanna Marrandi (foto: Aija Melbārde)
Ārvalstu teātra žūrija diskusijas laikā (Foto: Aija Melbārde)
Tartu universitātes Teātra zinātnes profesore un pētniece Anneli Saro (foto: Aija Melbārde)
Festivāla DRAAMA direktore Hedi-Līsa Toome (Foto: Aija Melbārde)
Diskusijas moderatore Lauma Mellēna-Bartkeviča (Foto: Aija Melbārde)
Producents un dramaturgs Pauls Pīks (Foto: Aija Melbārde)
Teātra kritiķe un laikraksta “Postimees” kultūras nodaļas vadītāja Heili Sibritsa (Foto: Aija Melbārde)


“Spēlmaņu nakts” norisi finansē:

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Atbalsta:

Rīgas Dome LSM LMT GASO Valmiermuiža LPAA