» Starptautiska zinātniski pētnieciska konference “Latvijas teātra 2014./2015. gada sezona un traģiskais varonis 21. gadsimtā”.

Šā gada 23. novembrī „Spēlmaņu nakts” pasākumu ietvaros, ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu, notiks Latvijas Teātra darbinieku savienības un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta rīkota starptautiska zinātniski pētnieciska konference “Latvijas teātra 2014./2015. gada sezona un traģiskais varonis 21. gadsimtā”, kurā piedalīsies Latvijas un ārzemju teātra zinātnieki, bet debatēs uzstāties aicināti arī praktiķi. Konference notiks Eiropas Savienības mājas Kamīnzālē, Aspazijas bulvārī 28, sākums plkst. 10.30.

Jau par tradīciju kļuvušas Latvijas teātra darbinieku savienības rīkotās Latvijas profesionālā teātra balvas “Spēlmaņu nakts” konferences un diskusijas, kurās aicināti piedalīties arī ārzemju teātra pētnieki un kritiķi. Turpmāk tās notiks sadarbībā ar LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Teātra, mūzikas un kino daļu, konferences centrā izvirzot noteiktu tēmu, kas atklājusies sezonas iestudējumos. LTDS valdes priekšsēdētāja Daiga Gaismiņa saka: “Latvijas un ārvalstu teātra zinātnieku tikšanās klātienē un viedokļu apmaiņa ir ļoti svarīga, tā tiek iegūti jauni impulsi zinātniski pētnieciskajam darbam. Savukārt teātra māksliniekiem būtiska ir atgriezeniskā saite – teātra jomas speciālistu vērtējums. Dažādi viedokļi un diskusijas par teātra praksi un pētniecību veicina arī lielāku teātra skatītāju izpratni par šī mākslas žanra procesiem un virzību.”

Šogad konferences tēma izriet no aizvadītajā sezonā konstatētas parādības: “Ar lielu jaudu uz skatuves ir atgriezies traģiskais varonis un varone vārda visaptverošā nozīmē. Proti, vērienīga personība, kas veic visu cilvēkam iespējamo cerību un maldu ceļu, nolaižas savas būtības dzīlēs tik dziļi, cik tas iespējams, un izcieš visu sāpju mēru. Un tas sakāms ne vien par tēlu, bet arī par aktieri. (..) Un kopā ar aktieriem traģēdijas teritorijā, pārvarot bailes un neziņu, ir gājuši Vladislavs Nastavševs, Laura Groza-Ķibere, Valters Sīlis, Elmārs Seņkovs, Mārtiņš Eihe. Tas taču par kaut ko liecina?” Tā žurnālā „Teātra Vēstnesis” raksta teātra zinātniece Edīte Tišheizere.

Par mūslaiku traģisko varoni konferencē referēs ārzemju pētnieki, kuri gan runās par šo fenomenu pašu mājās, gan dalīsies iespaidos par “Spēlmaņu nakts” balvai nominēto izrāžu skatē redzēto. Vai Antigones, Vinstona Smita, Navālas un citu pērnās sezonas labāko iestudējumu galveno varoņu traģiskās vainas apziņa ir vien lokāla tendence? Vai varbūt traģiskā varoņa atgriešanās teātrī ir globāla parādība? Uz šiem jautājumiem atbildes meklēt aicināti gan Latvijas, gan ārzemju teātra pētnieki.

„Spēlmaņu nakts” skatē aizvadītās teātra sezonas labākos iestudējumus skatīsies teātra pētnieki un zinātnieki – Anna Stepanova (Krievija), Tatjana Zelmanova Dipona (Beļģija), Viktorija Ivanova (Lietuva), Marite H. Butkaite (Igaunija), kas uzstāsies arī konferencē. Tajā Latviju pārstāvēs Silvija Radzobe, Zane Radzobe, Edīte Tišheizere. Ieva Rodiņa vadīs diskusiju, kurā piedalīties aicināti visi interesenti.

KONFERENCES PROGRAMMA

Spēlmaņu nakts norises atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Borisa un Ināras Teterevu fonds, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Valsts meži un Rīgas dome.

Vairāk informācijas: Dita Jonīte. dita.jonite@lulfmi.lv; etisheizere@gmail.com


“Spēlmaņu nakts” norisi finansē:

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Atbalsta:

Rīgas Dome LSM LMT GASO Valmiermuiža LPAA